Henri's berichten over zijn recente activiteiten

Henri's reports on his recent activities


Personal website: http://members.ziggo.nl/here

woensdag 17 oktober 2012

Sarsia siphonophora

Sarsia siphonophora, detail study. 2012 watercolour (29 x 21.5 cm)

Sarsia siphonophora is another colony building jellyfish species. The study presented here shows a detail.  

Geen opmerkingen:

Een reactie posten