Henri's berichten over zijn recente activiteiten

Henri's reports on his recent activities


Personal website: http://members.ziggo.nl/here

zondag 27 mei 2012

190th birthday of Leopold Blaschka

Leopold Blaschka, Close up, Black
spraypaint/stencil, detail 8 x 8 cm
(2010)
May 27, 1822, Leopold Blaschka was born.
Thus, today we commemorate his life
and achievements as a scientific artist.

donderdag 24 mei 2012

Precious coral / Bloedkoraal II


Corallium rubrum, branch 2012, Watercolour,  (c. 29,5 x 17,5 cm) This image of the Precious coral is a reconstruction of its build, based on photographic materials.

Dit beeld van het Bloedkoraal is een reconstructie van de bouw, gebaseerd op fotografisch materiaal.

donderdag 17 mei 2012

Precious coral / Bloedkoraal


Previous blog messages dealt with the organ pipe coral. In 2008 however, I studied model 5, Corallium rubrum, commonly known as  the “precious coral”. I will certainly get back at this subject  in the next posts. The Blaschka model came as a series of two parts: (1) the colony and (2) an enlargement of the tentacles.Corallium rubrum, colony, Watercolour, 2008 
(c. 15 x 10 cm) 


Corallium rubrum, tentacles, Watercolour,  2008 
(c. 21 x 29,5 cm) 
Eerdere blogberichten gingen over het orgelpijpkoraal. Maar in 2008 studeerde ik op model 5, Corallium rubrum, algemeen bekend als het “bloedkoraal”. In volgende afleveringen kom ik zeker op dit onderwerp terug.  he tmodel door Blaschka werd in twee delen geleverd: (1) de kolonie en (2) een vergroting van de tentakels.

woensdag 9 mei 2012

Moon Jelly Cave II

Second version of the impression of stages of development of the Moon Jellyfish, combined in a single image.  It is fiction, this does not occur in nature. Drawing in Indian ink,  pure and in dilutions


Höhle mit der Entwicklung der Ohrenqualle II, Indian Ink, pure & diluted , 2012 (ca 70 x 50 cm)
Dit is een tweede versie van de weergave van ontwikkelingsstadia van de Oorkwal, samengebracht in een afbeelding.  Het is fictie, dit komt in de natuur niet voor. Tekening in OI-inkt, puur en in verdunningen.

woensdag 2 mei 2012

Moon Jelly Cave I


Stages of development of the Moon Jellyfish, combined in a single image.  It is fiction, this does not occur in nature. Drawing in Indian ink,  pure and in dilutions.

Höhle mit der Entwicklung der Ohrenqualle, Indian Ink, pure & diluted , 2012 (ca 70 x 50 cm)


De ontwikkelingsstadia van de Oorkwal, samengebracht in een afbeelding.  Het is fictie, dit komt in de natuur niet voor. Tekening in OI-inkt, puur en in verdunningen.