Henri's berichten over zijn recente activiteiten

Henri's reports on his recent activities


Personal website: http://members.ziggo.nl/here

woensdag 30 maart 2011

Academic nostalgia. And an illustration too

indian ink and a wash of gouache, 2011, (c 30x20 cm)

This entry is an evocation of the oceans and thus it is in illustration style.
Nostalgia made me do two academic studies: one in charcoal, the other in diluted Indian ink, highlights in white acrylic primer on wrapping paper (both c. 30 x 20 cm) .


Hierbij een evocatie van de oceanen, en de stijl is illustratief.
Uit nostaglie komende  twee andere studies voort: een in houtskool, de andere in verdunde O-I inkt, gehoogd met witte acrylprimer op pakpapier (beide c. 30 x 20 cm).

Geen opmerkingen:

Een reactie posten