Henri's berichten over zijn recente activiteiten

Henri's reports on his recent activities


Personal website: http://members.ziggo.nl/here

donderdag 22 maart 2012

Orgelpijpkoraal / Organ Pipe Coral II

Tubipora musica detail, watercolour, 2012 (c.  30 x 21 cm) 

De bijdrage van 7 maart over het orgelpijpkoraal toont een geconstrueerd beeld.
Vandaag het vervolg: een organische impressie van een detail van  Tubipora  muscia.

The 7 March entry on the organpipe coral  shows a constructed redendering.
Today the sequel: an organic impression of a detail of Tubipora musica.

(Coming Next:  structure studies on the Organ Pipe Coral)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten