Henri's berichten over zijn recente activiteiten

Henri's reports on his recent activities


Personal website: http://members.ziggo.nl/here

maandag 23 januari 2012

Nature = Abundance

Aurelia aurita - abundance. Diluted Indian ink,  2012 (20 x 20 cm) 


The life cycle of the common jellyfish (Aurelia aurita) is usually pictured as a series of separate stages. We could give it a thought that in nature, these individual stages may manifest themselves in huge numbers. I feel that abundance is the mark of nature. Like stars in a clear night, the uncountable amount is stunning and awe inspiring

Aurelia aurita  Entwicklung (B225) I  (11 x 15 cm)Aurelia aurita , Entwicklung (B225) II, 2008 (16 x 25 cm)

De levenscyclus van de oorkwal (Aurelia aurita) wordt meestal weergegeven in een reeks afzonderlijke stadia. We zouden mogen bedenken, dat in de natuur deze individuele stadia in enorme aantallen voorkomen. In mijn beleving is overvloed het kenmerk van natuur. Zoals bij sterren op een heldere nacht, zijn de ontelbare aantallen verbluffend en ontzagwekkend. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten