Henri's berichten over zijn recente activiteiten

Henri's reports on his recent activities


Personal website: http://members.ziggo.nl/here

woensdag 24 augustus 2011

Community - Individuality

Enlargement of individual organism
and pen drawing of colony of
Pyrosoma atlanticum (B 620) II,
 watercolour,  (ca. 30x20, 2011)

The species Pyrosoma atlanticum, known for its bioluminescent properties, is a colony building Tunicate animal. Their length varies from a few centimetres to several meters. Such a colony makes you wonder about the tension between the individual (and privacy) and community. In the nineteenth century however, the analogy between colonies of the lower animal species and the human society contributed to scientific thought, in which there was room for speculation to allow for defending scientific positions.


Groep – Eenling

De soort Pyrosoma atlanticum, bekend vanwege het vermogen tot bioluminescentie, is een manteldier dat kolonies vormt. Zij variëren in lengte van enkele centimeters tot verscheidene meters. Een dergelijke kolonie laat je peinzen over de spanning tussen individu (en privacy) en gemeenschap. In de 19e eeuw was het trekken van de analogie tussen kolonies van lagere dieren en de menselijke samenleving echter onderdeel van de wetenschap, waarin plaats was voor speculaties om wetenschappelijke stellingnamen verdedigen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten