Henri's berichten over zijn recente activiteiten

Henri's reports on his recent activities


Personal website: http://members.ziggo.nl/here

maandag 10 januari 2011

New year metaphor


Trochophore larva, watercolour, 2011 (30x20)
Bij het begin van dit jaar een metafoor:
Een trochophora larve is een vroeg ontwikkelingsstadium van zowel schaaldieren als wormen. Evenzo zien we te zijner tijd wel wat het nieuwe jaar ons brengt.

At the start of this year a metaphor:
A trochophore larva is an early developmental stage of both molluscs and worms. Likewise, in due time we will see what the new year will bring.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten