Henri's berichten over zijn recente activiteiten

Henri's reports on his recent activities


Personal website: http://members.ziggo.nl/here

donderdag 16 december 2010

Accelerated Evolution of Airborne Marine Species

Nature has surprised us over and over again with ingenious and pragmatic answers to opportunities and threats. This watercolour is a fantasy about marine species that expand their natural environment by colonizing the atmosphere. So there you see sea slugs and jellyfish, following the inspiring example of flying fish.
In this image, I resume in a capricious way the body shapes of invertebrates, represented in the animal models by the Bohemian glass workers Leopold and Rudolf Blaschka. Actually, these are the main subject of my recent works.


(Versnelde Evolutie van in de Lucht Voorkomende Zeedieren)
 De natuur verbaast ons steeds weer met ingenieuze en pragmatische antwoorden op kansen en bedreigingen. Deze aquarel laat als fantasie zien hoe zeedieren hun natuurlijke milieu uitbreiden door de atmosfeer te koloniseren. Daar zie je ze: zeeslakken en kwallen, die het inspirerende voorbeeld van de vliegende vissen hebben nagevolgd.
Met deze uitbeelding ga ik op een speelse manier verder met de lichaamsvormen van ongewervelden, zoals die ook zijn weergegeven in de diermodellen, gemaakt door de Boheemse glasvormgevers Leopold en Rudolf Blaschka. Deze zijn feitelijk het hoofdonderwerp van mijn recente werk.
Accelerated Evolution of Airborne Marine Species, 2010 (21 x 30 cm)
My entry for the  "Science Without Borders Online Art Exhibition", A Virtual Science Art Exhibition in conjunction with the annual meeting of the American Association for the Advancement of Science.  Washington, D.C. February 17 - 21, 2011
The exhibition is organised by “Science Art-Nature” and the “American Association for the Advancement of Science (AAAS)”. (Subject: Will There be Fish in the Ocean)

Mijn bijdrage voor de on-line kunsttentoonstelling  “Wetenschap Zonder Grenzen, Washington, D.C., 17 – 21 februari, 2011 (Thema: “Zullen er nog vissen in de oceaan zijn?”)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten